Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we kunnen verbeteren uw ervaring op onze sites.   Meer Info

Bezorgen en Retourneren

Allereerst hartelijk dank voor je bezoek aan onze webshop. We hopen dat je op deze pagina de extra informatie vindt die je nodig hebt. Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, laat het ons weten via info@sanderswoodworks.nl of bel 0165 752 632
 

Bezorgen

Heb je een bestelling in onze webshop gedaan? Dan nemen wij z.s.m. contact met je op over de te verwachtte bezorgdatum. Al onze producten worden door onszelf gemaakt en in de planning opgenomen zodra het product besteld wordt. De levertijd is circa 3 werkweken (onder voorbehoud). 
 

De meubels worden standaard onbehandeld afgeleverd. Dit laat de robuuste en natuurlijke uitstraling van het hout het beste uitkomen. Wens je graag alsnog een behandeling? Geef dit dan tijdig aan ons door. Wil je graag op een later moment het product zelf behandelen?  Dan kun je white/grey-wash of woodprotect ook bij ons bestellen.
 

Bezorgkosten
Gratis bezorging vanaf €500 in Nederland en België* 
(*) Waddeneilanden prijs op aanvraag.
België gratis bezorging in de volgende provincies:
Oost, en West Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.
Overige provincies België: op aanvraag.

Bezorgen van tuinmeubels
Wij leveren door heel Nederland en België (zelfs binnen en buiten de EU!). We kunnen daarom helaas niet overal tegelijk zijn. Een groot deel van onze producten wordt  geleverd met een externe transporteur. Wij of de transporteur komen de bestelling bij je thuis afleveren. Uiteraard hebben we in beide gevallen vooraf contact met je opgenomen over de leverdatum.

LET OP:
De chauffeur bezorgt tot de eerste deur begane grond. (Tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.) In overleg (en zonder enige verplichting) kan de chauffeur je meehelpen met het op de plaats brengen van het meubelstuk, daarbij merken wij echter wel op dat schade, opgelopen tijdens het plaatsen, niet voor onze rekening komt. In verband met Arbo wetgevingen komen loungesets bij jou thuis aan op een pallet, houd hier rekening mee. 
Goed om te weten: hoekbanken worden altijd gemaakt (en geleverd) in twee delen, zodat het makkelijk de tuin in kan. 

Onze leveringen zijn te allen tijde onder voorbehoud.  Wanneer een levering door overmacht niet voltooid kan worden, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan: Abnormale weersomstandigheden, onvoorziene verkeersophoudingen c.q. wegwerkzaamheden, omleidingen, ongelukken en/of files, uitval van werknemers door ziekte waardoor werkzaamheden niet voortgezet kunnen worden.
 

Bezorgen van kinderkamers
Bij je bestelling heb je gekozen voor zelfmontage of montage door ons. Monteer je zelf dan leveren
we op de begane grond. Mogen wij het voor je monteren? Dan tillen wij de meubeldelen voor je
naar de eerste verdieping en monteren deze ter plaatse.   

LET OP: zorg dat onze monteur de kamer goed kan bereiken, er geen obstakels zijn of oude meubels die nog in de pad staan. Zodat hij de ruimte heeft om het bed/ kinderkamer goed te kunnen installeren.


Leveren en monteren op een hogere verdieping dan de eerste? Dat kan. Tijdens de bestelling heb je dit aangegeven. Is dit niet het geval? Dan kun je dit alsnog doorgeven. Houd er wel rekening mee dat hieraan extra kosten zijn verbonden. Zijn wij niet op de hoogte dan mogen onze collega's niet hoger dan de 1e verdieping het meubel plaatsen.

Goed om te weten:  Heb je gekozen voor montage, dan komt onze collega alleen het meubel in elkaar zetten. Hij mag niet in jouw mooie muren boren van ons. Daarom adviseren wij hierbij met klem kasten en hoogslapers aan de muur te bevestigen i.v.m. kindveiligheid.
 

Zelf monteren?
Onze meubels worden zo gemaakt dat je in vele gevallen met een paar simpele handelingen en een eenvoudige montagehandleiding, de artikelen makkelijk zelf in elkaar kunt zetten. Wij adviseren met klem kasten en hoogslapers aan de muur te bevestigen i.v.m. kindveiligheid.

Bezorgen van kussens
Kussens worden standaard verstuurd met onze pakketdienst. Nadat we jouw bestelling hebben ontvangen worden de kussens in productie genomen. Zodra de kussens klaar zijn melden wij deze aan voor transport. Je ontvangt dan een e-mail van onze transporteur omtrent levering met geschatte aankomsttijd erbij. Mocht dit niet uitkomen kan je direct een nieuwe afspraak met de transporteur inplannen.
 

Goed om te weten:  Je kussens zijn niet alleen fraai, ze zijn ook water- en vuilafstotend. Dat betekent dat ze best tegeneen regenbuitje kunnen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je ze dagen in vochtige toestand buiten moet laten liggen. Hier worden ze niet mooier van en op een gegeven moment leidt dat tot vocht in het schuim. Beter niet doen dus! De hoezen zijn afritsbaar en kunnen gewassen worden op 30 graden. Hang ze daarna op en voordat je het weet zijn ze droog en klaar voor gebruik.  
 

Retourneren

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf 1-1- 2017.

 Artikel 1          Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1          “Koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd;

1.2          “u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.3          “Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst;

1.4          “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt;

1.5          “Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

Artikel 2          Wie zijn wij

Sanderswoodworks
Westelijkhavendijk 15c
4703 AS roosendaal
Telefoonnummer: 0165752632
E-mailadres: info@sanderswoodworks.nl
KvK-nummer: 56813872

Artikel 3         Toepasselijkheid

3.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten Koopovereenkomst.

3.2          Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.

3.3          Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

 

Artikel 4         Het aanbod

4.1          Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt dit duidelijk op de productpagina vermeld.

4.2          De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn.

4.3          Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.

4.4          Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk is dat dit een vergissing of fout is.

 

Artikel 5         De Koopovereenkomst

5.1          De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.

5.2          Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

5.3          Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens.

5.4          Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen:

a. ons bezoekadres waar u met klachten terecht kunt;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding als het Herroepingsrecht is uitgesloten;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering  of uitvoering van de Koopovereenkomst; 

         e. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

Artikel 6         Herroepingsrecht

6.1          U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.

6.2          De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:

a)   het product heeft ontvangen; of

b)   als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

c)   als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

d)   bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7         Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

7.1          Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

7.2          Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

7.3          U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

 

Artikel 8         Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan

8.1          Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

8.2          U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.

8.3          U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4          Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.

8.5          U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.

 

Artikel 9         Onze verplichtingen bij herroeping

9.1          Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

9.2          Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.

9.3          Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

9.4          Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

Artikel 10       Uitsluiting Herroepingsrecht

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

a.         Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

b.         Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c.         Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

d.         Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

e.         Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

f.          Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;

g.         Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

h.         Kranten, tijdschriften of magazines.

 

Artikel 11       De prijs

11.1        Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2        Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.

11.3        De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12       Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie

12.1        Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Ook staan wij ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.

12.2        Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.

12.3        Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

 

Artikel 13       Levering en uitvoering

13.1        Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en de levering van de producten.

13.2        Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.

13.3        Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen met u een andere leveringstermijn afspreken.

13.4        Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.

13.5        Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald, direct terugbetalen.

13.6        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 14       Betaling

14.1        U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.

14.2        U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

14.3        U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

14.4        Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 15       Klachtenregeling

15.1        Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

15.2        Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16       Geschillen

16.1        Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2        Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Breda dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 17       Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

17.1                 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.

17.2      Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-          Aan: [ naam verkoper]

[ geografisch adres verkoper]

[ faxnummer verkoper, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van verkoper]

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

-          [Naam consumenten(en)]

-          [Adres consument(en)]

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Het ontvangen artikel is defect

Is het product defect bij je thuis aangekomen? Meld je klacht dan direct aan ons. Is het product  kapot gegaan binnen de zichttermijn van 14 dagen? Meld dit dan binnen de zichttermijn aan: info@sanderswoodworks.nl  
Indien het product voorradig is (en geen maatwerk betreft) is ons streven om te ruilen binnen één week. 
 

Retourneren binnen de zichttermijn
Na ontvangst van het product heb je 14 kalenderdagen om de aankoop kosteloos te ontbinden. (Dit geldt niet voor speciaal op maat gemaakt bestellingen). De termijn gaat in op de dag dat het product in ontvangst is genomen. Eventuele reeds betaalde kosten voor verzending en betaling van het product zullen bij retour aan de klant worden terugbetaald. 

Slechts de rechtstreekse kosten voor het retourneren zijn voor je eigen rekening. 
Uiteraard maken wij graag een raming van deze kosten voor je en kunnen we adviseren/ begeleiden van het transport. 

Graag je retour van te voren aanmelden via info@sanderswoodworks.nl 
 Je ontvangt binnen één dag een bevestiging van ons.

Producten retourneren aan onderstaand adres: 
SandersWoodWorks
Westelijke Havendijk 15c
4703 RA Roosendaal 

Wil je beroep doen op je herroepingsrecht? Zorg er dan voor dat;
- dit binnen de zichttermijn van 14 dagen is
- het meubel compleet is
- het meubel in de staat verkeerd zoals deze is afgeleverd
- het in de verpakking zit waarin het meubel is afgeleverd (zover als mogelijk is)

Sommige meubelen kan men niet retourneren, namelijk:
- meubelen die speciaal naar wens op maat zijn gemaakt (waaronder ook kussens)
- meubelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
- Meubelen waar aan gesleuteld is of welke voorzien zijn van een nieuwe look

Voor een snelle en juiste verwerking van het teruggestuurde meubel is het volgende van belang:
- voeg aan het meubel duidelijk je gegevens toe; naam, adres, telefoonnummer en email. 
- stuur vooraf een e-mail met daarin vermeld: je gegevens, het factuurnummer en jouw rekeningnummer, zorg dat wij op de hoogte zijn, dat werkt voor iedereen het meest efficiënt.
 

Retourafspraak maken
Een retourafspraak maken kun je doen door te mailen naar info@sanderswoodworks.nl van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 onder vermelding van het ordernummer van je bestelling. Laat ons tevens weten op welke weekdagen er iemand thuis is om het product af te halen. Wij plannen dan een afhaalopdracht in. Afhalen is mogelijk van maandag t/m vrijdag, tijdstippen worden bekend gemaakt via track/trace op de dag zelf in de ochtend.
 

Zelf terugbrengen
Vind je het makkelijker om zelf het meubel terug te komen brengen bij SandersWoodWorks te Roosendaal, dan is dit ook mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 10.00-14.30u.  Graag horen wij dit wel even van te voren via info@sanderswoodworks.nl

Voor een snelle en juiste verwerking van het retour is het volgende van belang; stuur vooraf een e-mail met daarin vermeld: je gegevens, het factuurnummer en jouw rekeningnummer. Voeg aan het meubel zelf ook duidelijk je gegevens toe; naam, adres, telefoonnummer en email. 
 


Duur van een retour of omruiling
Het streven is het artikel om te ruilen of terug te nemen binnen 7 werkdagen.

Retourneren buiten het zichttermijn
Het kan ook voorkomen dat je het meubel al een tijd in bezit hebt en je hier een klacht over hebt. 

Stuur ons dan een e-mail naar oplossing@sanderswoodworks.nl. Omschrijf het probleem zo specifiek mogelijk en stuur duidelijke foto’s mee. Je krijgt dan van ons uiterlijk binnen 14 werkdagen een reactie. We denken graag met je mee en zullen altijd proberen tot de beste oplossing te komen. Jij niet tevreden? Dan wij ook niet.
 

Tenslotte is het goed om te weten dat:
- (Steiger)hout is een natuurproduct, het zal onder invloed van de luchtvochtigheid dus altijd iets kunnen werken (uitzetten of krimpen). Zowel binnen als buiten.

- Het daardoor mogelijk is dat planken op lange termijn niet meer nauw aansluiten

- Dit helaas een gegeven is en dat we daarom geen garantie geven op de werking van hout.

- Hout kan knoesten, nerven en andere oneffenheden bevatten. Dit maakt een handgemaakt natuurproduct juist zo uniek.

- Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel bloeden van Bankirai hout. Bloeden houdt in dat er hars uit het Bankirai hout kan komen.

- Al onze producten zijn standaard onbehandeld

- Garantie op de meubelen vervalt wanneer u de meubelen zelf behandeld of aanpast.

Alle contactgegevens op een rijtje:

- Voor retouren: info@sanderswoodworks.nl 
- Voor klachten: oplossing@sanderswoodworks.nl 

Telefoon: +31 (0)0165 752 632 

Retouradres:
SandersWoodWorks
Westelijke Havendijk 15c
4703 RA Roosendaal